Meeting Protocol Worldwide

“Order Out of Chaos” Website

Website / Branding

When you organize and host clinical testing sessions for the pharmaceutical industry all around the world on a daily basis, you get pretty accustomed to reigning in chaos. In fact, that’s what MPW built their reputation on over the last 20 years. So when we went about redesigning their website, we mixed outlandish imagery and parallax design to create an experience that speaks to their ability to make order out of chaos.

map

SOUTH AFRICA
Cape Town 77ºF / 25ºC
CHINA
Beijing 30ºF / -1ºC
HONG KONG
Victoria City 57ºF / 14ºC
INDIA
New Delhi 56ºF / 13ºC
INDONESIA
Jakarta 75ºF / 24ºC
JAPAN
Tokyo 34ºF / 1ºC
MALAYSIA
Kuala Lumpur 76ºF / 24ºC
PHILIPPINES
Manila 73ºF / 23ºC
SINGAPORE
79ºF / 26ºC
SOUTH KOREA
Seoul 22ºF / -6ºC
TAIWAN
Taipei 54ºF / 12ºC
THAILAND
Bangkok 80ºF / 27ºC
AUSTRALIA
Sydney 75ºF / 24ºC
NEW ZEALAND
Wellington 53ºF / 12ºC
DUBAI
Abu Dhabi 71ºF / 22ºC
ISRAEL
Jerusalem 55ºF / 13ºC
TURKEY
Istanbul 42ºF / 6ºC
BAHAMAS
Nassau 71ºF / 22ºC
BERMUDA
Hamilton 59ºF / 15ºC
BRITISH VIRGIN ISLANDS
Road Town 78ºF / 26ºC
CANADA
Ottawa 2ºF / -17ºC
COSTA RICA
San José 70ºF / 21ºC
MEXICO
Mexico City 53ºF / 12ºC
PANAMA
Panama City 84ºF / 29ºC
PUERTO RICO
San Juan 82ºF / 28ºC
TURKS & CAICOS
Cockburn Town 77ºF / 25ºC
USA
Washington, D.C. 29ºF / -2ºC
INDIA
Goa 79ºF / 26ºC
AUSTRALIA
Perth 65ºF / 18ºC
USA
San Francisco 55ºF / 13ºC
USA
Dallas 51ºF / 11ºC
BC, CANADA
Vancouver 37ºF / 3ºC
COLOMBIA
Bogotá 62ºF / 17ºC
PERU
Lima 77ºF / 25ºC
AUSTRIA
Vienna 35ºF / 2ºC
BELGIUM
Brussels 32ºF / 0ºC
BULGARIA
Sofia 31ºF / -1ºC
CROATIA
Zagreb 35ºF / 2ºC
CYPRUS
Nicosia 57ºF / 14ºC
SPAIN
Madrid 42ºF / 6ºC
SWEDEN
Stockholm 30ºF / -1ºC
SWITZERLAND
Bern 42ºF / 6ºC
UKRAINE
Kiev 19ºF / -7ºC
UNITED KINGDOM
London 36ºF / 2ºC
GERMANY
Berlin 32ºF / 0ºC
GREECE
Athens 49ºF / 9ºC
ICELAND
Reykjavik 38ºF / 3ºC
IRELAND
Dublin 38ºF / 3ºC
ITALY
Rome 60ºF / 16ºC
LATVIA
Riga 23ºF / -5ºC
MALTA
Valletta 56ºF / 13ºC
MONACO
49ºF / 9ºC
NETHERLANDS
Amsterdam 29ºF / -2ºC
NORWAY
Oslo 24ºF / -4ºC
POLAND
Warsaw 22ºF / -6ºC
PORTUGAL
Lisbon 50ºF / 10ºC
ROMANIA
Bucharest 25ºF / -4ºC
RUSSIA
Moscow 26ºF / -3ºC
SLOVAKIA
Bratislava 36ºF / 2ºC
SLOVENIA
Ljubljana 35ºF / 2ºC
DENMARK
Copenhagen 30ºF / -1ºC
CZECH REPUBLIC
Prague 42ºF / 6ºC
ESTONIA
Tallinn 42ºF / 6ºC
FINLAND
Helsinki 19ºF / -7ºC
FRANCE
Paris 36ºF / 2ºC
URUGUAY
Montevideo 65ºF / 18ºC
ARGENTINA
Buenos Aires 79ºF / 26ºC
ARUBA
Oranjestad 55ºF / 13ºC
BRAZIL
Rio de Janeiro 51ºF / 11ºC
CHILE
Santiago 37ºF / 3ºC
Mpw Detail 1
Mpw Detail 2
Mpw Detail 3
Mpw Detail 4
<< Back to Work